Vườn Sâm Ngọc Linh | Sam Ngoc Linh

vườn sâm ngọc linh

sam-ngoc-linh-da-lat
Một thầy lang ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã sưu tầm và nhân giống thành công sâm Ngọc...